администрация    
Управител Д-р Иван Иванов 038 / 622103
Главна мед.сестра Цанка Колева 038 / 664320
Деловодство и счетоводство   038 / 665289