ДКЦ I - Хасково ЕООД е с дългогодишни традиции в медицинското обслужване на населението от Хасковска област.

          Работи по договор с НЗОК, обслужва и клиенти на доброволни здравноосигурителни фондове.

В центъра се извършват прегледи, консултации,амбулаторни оперативни интервенции, домашни посещения, женска и детска консултация, всички видове клинико-лабораторни изследвания/ хематологични и цитологични, биохимични, хормонални, на кръвосъсирването, на урина, изследвания на кръвни групи/, рентгенологични изследвания на всички органи и системи, аудиометрия, електроенцефалография, електрокардиография, ехография на сърце и вътрешни органи, ехографско изследване на бременни, ЕКГ-холтер мони ториране и кожно-алергични проби /включително и за предоперативна подготовка/, прекъсване на бременност по желание.

        Основна задача на центъра ни е да помогне за недопускане развитието на различни заболявания чрез провеждане на профилактични прегледи, чрез консултации и лечение да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания.

       ДКЦ І - Хасково ЕООД разполага с добре оборудван операционен сектор и сектор с легла за краткосрочно наблюдение и лечение на болни. Тук се извършват малки операции от специалистите хирурзи, ортопеди, гинеколози на достъпни цени, както и прекъсване на нежелана бременност. Извършваме предварителни и периодични медицински прегледи на работници и служители на фирми, свързани с изискванията на службите по трудова медицина.

    Издават се всички видове медицински документи-болнични листове, медицински протоколи и свидетелства, рецепти.